Xe hơi

Kiểm tra, điều chỉnh các bộ phận trên băng thử

1: Thân thiết bị; 2: Cần bơm; 3: Ồng dẫn hướng; 4: Cặp pít-tông – xy lanh bơm thủy lực; …